?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" > PRP容d?PRP容d机厂?PRP容dZh?专用PRP容d?湖南赛特湘AdZA器有限公?/title> <meta name="keywords" content="2013热门棋牌游戏,热门棋牌游戏德州扑克,2014最热门棋牌游戏" /> <meta name="description" content="ȿĻ޹˾奇游乐园热门棋牌游戏热门棋牌游戏代理加盟公司奇游乐园热门棋牌游戏奇游乐园热门棋牌游戏热门棋牌游戏银子热门棋牌游戏平台排行最热门棋牌游戏平台热门棋牌游戏代理加盟最热门棋牌平台热门棋牌卡片单机游戏" /> <link href="/css/HituxUnicode/inner.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/HituxUnicode/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/HituxUnicode/clearbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/js/functions.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/clearbox.js" ></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="wrapper"> <!--head start--> <div id="head"> <!--top start --> <div class="top"> <div class="clearfix"></div> <div class="TopLogo"> <div class="logo"><a href="/"><img src="/images/up_images/logo.png" alt="湖南赛特湘AdZA器有限公?></a></div> <div class="tel"> <div class="SearchBar"> <form method="get" action="/Search/index.asp"> <input type="text" name="q" id="search-text" size="15" onBlur="if(this.value=='') this.value='输入搜烦信息';" onfocus="if(this.value=='输入搜烦信息') this.value='';" value="输入搜烦信息" /><input type="submit" id="search-submit" value=" " /> </form> </div> </div> </div> </div> <!--top end--> <!--nav start--> <div id="NavLink"> <div class="NavBG"> <!--Head Menu Start--> <ul id='sddm'><li class='CurrentLi'><a href='/'>|站首页</a></li> <li><a href='/About' onmouseover=mopen('m2') onmouseout='mclosetime()'>关于公司</a> <div id='m2' onmouseover='mcancelclosetime()' onmouseout='mclosetime()'><a href='/About'>公司介绍</a> <a href='/About/Group'>l织机构</a> <a href='/About/Culture'>企业文化</a> <a href='/About/Enviro'>公司环境</a> <a href='/About/Business'>业务介绍</a> </div></li> <li><a href='/news/' onmouseover=mopen('m3') onmouseout='mclosetime()'>新闻动?/a> <div id='m3' onmouseover='mcancelclosetime()' onmouseout='mclosetime()'><a href='/news/CompanyNews'>公司新闻</a> <a href='/news/IndustryNews'>行业新闻</a> </div></li> <li><a href='/Product/' onmouseover=mopen('m4') onmouseout='mclosetime()'>公司产品</a> <div id='m4' onmouseover='mcancelclosetime()' onmouseout='mclosetime()'><a href='/'>d?/a> <a href='/Product/drllxj/'>大容量离心机</a> <a href='Product/ldlxj'>冷冻d?/a> <a href='/Product/zdtmlxj'>自动脱帽d?/a> <a href='/Product/yylxj'>ȝd?/a> <a href='/Product/dizitianping'>电子天^</a> </div></li> <li><a href='/Support/' onmouseover=mopen('m5') onmouseout='mclosetime()'>技术支?/a> <div id='m5' onmouseover='mcancelclosetime()' onmouseout='mclosetime()'><a href='/Support/Services'>售后服务</a> <a href='/Support/Download'>下蝲中心</a> <a href='/Support/FAQ'>常见问题</a> </div></li> <li><a href='/Recruit/' onmouseover=mopen('m6') onmouseout='mclosetime()'>人才招聘</a> <div id='m6' onmouseover='mcancelclosetime()' onmouseout='mclosetime()'><a href='/recruit/peiyang'>人才培养</a> <a href='/recruit/fuli'>利待遇</a> <a href='/recruit/jobs'>招聘职位</a> </div></li> <li><a href='/contact/'>联系我们</a></li> <li><a href='/Feedback/'>访客留言</a></li> </ul> <!--Head Menu End--> </div> <div class="clearfix"></div> </div> <!--nav end--> </div> <!--head end--> <!--body start--> <div id="body"> <!--focus start--> <div id="InnerBanner"> </div> <!--foncus end--> <div class="HeightTab clearfix"></div> <!--inner start --> <div class="inner"> <!--left start--> <div class="left"> <div class="Sbox"> <div class="topic"><div class='TopicTitle'>公司产品   Product</div></div> <div class="ClassNav"> <div class="NavTree"> <ul id='suckertree1'><li><A href='/Product/gslxj'>高速离心机</A> <ul><li><a href='/Product/gslxj/tsgslxj/' target='_blank' >台式高速离心机</a></li> </ul></li> <li><A href='/Product/dslxj'>低速离心机</A> <ul><li><a href='/Product/dslxj/tsdslxj/' target='_blank' >台式低速离心机</a></li> </ul></li> <li><A href='/Product/gsldlxj'>高速冷ȝ心机</A> <ul><li><a href='/Product/gsldlxj/tsgldlxj/' target='_blank' >台式高速冷ȝ心机</a></li> </ul></li> <li><A href='/Product/ldlxj'>低速冷ȝ心机</A> <ul><li><a href='/Product/ldlxj/tsldlxj/' target='_blank' >台式冷冻d?/a></li> <li><a href='/Product/ldlxj/drlldlxj/' target='_blank' >大容量冷ȝ心机</a></li> </ul></li> <li><A href='/Product/yylxj'>ȝd?/A> <ul><li><a href='/Product/yylxj/xklxj/' target='_blank' >血库离心机</a></li> <li><a href='/Product/yylxj/xylxj/' target='_blank' >血液离心机</a></li> <li><a href='/Product/yylxj/wllxj/' target='_blank' >微量d?/a></li> <li><a href='/Product/yylxj/xbtplxj/' target='_blank' >l胞涂片d?/a></li> <li><a href='/Product/yylxj/minilxj/' target='_blank' >q你d?/a></li> <li><a href='/Product/yylxj/nczlxj/' target='_blank' >沉渣离心机</a></li> </ul></li> <li><A href='/Product/drllxj'>大容量离心机</A> <ul><li><a href='/Product/drllxj/dsdrllxj/' target='_blank' >低速大定wd?/a></li> <li><a href='/Product/drllxj/gsdrllxj/' target='_blank' >高速大定wd?/a></li> </ul></li> <li><A href='/Product/dsdgjlxj'>低速多架d?/A> </li> <li><A href='/Product/gllxj'>qod?/A> </li> <li><A href='/Product/mrlxj'>容d?/A> <ul><li><a href='/Product/mrlxj/PRPmrlxj/' target='_blank' >PRP容d?/a></li> </ul></li> <li><A href='/Product/zdtmlxj'>自动脱帽d?/A> </li> <li><A href='/Product/rzlxj'>乌d?/A> </li> <li><A href='/Product/yxlxj'>岩芯d?/A> </li> <li><A href='/Product/yysfcdlxj'>原a水分定d?/A> </li> <li><A href='/Product/dizitianping'>电子天^</A> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="HeightTab clearfix"></div> <div class="Sbox"> <div class="topic"><div class='TopicTitle'>联系我们    Contact</div></div> <div class="txt ColorLink"> <p><strong>湖南赛特湘AdZA器有限公?/strong></p> <p>地址Q长沙市岳麓区望城坡l济开发区</p> <p>手机Q?3764711401</p> <p>电话Q?731-88168885</p> <p>热线Q?731-88168742</p> <p>传真Q?731-88168887</p> <p>邮箱Q?shlxylxjgs@163.com</p> <p align='center'><a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1823008892&site=qq&menu=yes"><img src="/images/pa6.gif" alt='在线QQ交谈'/></a></p> </div> </div> <div class="HeightTab clearfix"></div> </div> <!--left end--> <!--right start--> <div class="right"> <div class="Position"><span>位置Q?a href="/">首页</a> > <a href='/Product/'>公司产品</a> > <a href='/Product/mrlxj/'>容d?/a></span> > PRP容d?PRP容d机厂?PRP容dZh?专用PRP容d?</div> <div class="HeightTab clearfix"></div> <!--main start--> <div class="main"> <!--content start--> <div class="content"> <div class="ProInfo"> <div class="image"><a href="/images/up_images/TDZ5B-WS(PRP).jpg" rel="clearbox" title="PRP容d?PRP容d机厂?PRP容dZh?专用PRP容d?><img src="/images/up_images/TDZ5B-WS(PRP).jpg" height="270" width="270"></a></div> <div class="column"> <div class="title"><h3>PRP容d?PRP容d机厂?PRP容dZh?专用PRP容d?/h3></div> <div class="infos">旉Q?019/3/27 15:15:51       讉Kơ数Q?script language="javascript" src="/inc/article_view.asp?id=990"></script></div> <ul> <li><span>? ?/span>   赛特湘A</li> <li><span>? ?/span>   TD5P</li> <li><span>dZ要参?/span> <p>湖南赛特湘Ad机是专业PRP容d机厂?专业提供PRP容d?PRP容d机厂?PRP容dZh?专用PRP容d?是中国一家离心机获得国FDA认证的企?Ƣ迎来电咨询PRP?..</p></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> </div> <div class="maincontent clearfix"> <div class="IntroTitle">详细内容</div> <div align="center">   </div> <div align="center">   </div> <div>    <strong>PRP容d?/strong>采用微机控制、直无L机直接驱动。ƈ且具有RCF自动计算及设定。ؓ了充分释放PRP的功效,在{子、{速、离心力、升、降速时间上做了大量研究Q它配上韩国原装q口的PRP套装Q更是大大提高了PRP 的有效提取率Q也~短了时_提高了医务h员的工作效率Q整个ȝq程变得单快h效? </div> <div>   </div> <div> <b>一?strong>PRP容d?/strong></b><b>性能特点Q?/b> </div> <div> 1、专用的航空ABS外壳Q体U轻巧,门盖带有透明观察H口新颖观Q? </div> <div> 2、微机控Ӟ直流无刷甉|驱动Q运行稳定,噪音低,转速、离心力_ֺ高; </div> <div> 3、数字显C,人性化界面Q操作简单便P </div> <div> 4、设有门盖保护、多U预警、报警功能,安全可靠Q? </div> <div> 5、ؓ韩国W二代原装进口套盒专用配套{子,专机专用Q效果好Q? </div> <div> 6、针对PRP试管讄专用dE序,Q? </div> <div> 7、符合CE安全认证QISO9001质量体系认证? </div> <div> 8、PRPd机TDZ5B-WS(PRP)是本公司独家专业设计的具有专利权的离心机产品,其品ؓ韩国新第二代套盒配套专用的PRPd机,q已通过韩国容专家验收? </div> <div>   </div> <div>     </div> <div> <b>二?strong>PRP容d?/strong>主要规格及技术参?/b><b></b> </div> <div>        </div> <table class="ke-zeroborder" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="279"> <div> 最高{? </div> </td> <td width="279"> <div> 5000r/min </div> </td> </tr> <tr> <td width="279"> <div> 最大容? </div> </td> <td width="279"> <div> 50ml×4 </div> </td> </tr> <tr> <td width="279"> <div> 最大相对离心力 </div> </td> <td width="279"> <div> 4100×g </div> </td> </tr> <tr> <td width="279"> <div> 旉控制范围 </div> </td> <td width="279"> <div> 1~99min </div> </td> </tr> <tr> <td width="279"> <div> 转速控制精? </div> </td> <td width="279"> <div> u 30r/min </div> </td> </tr> <tr> <td width="279"> <div> 整机噪声 </div> </td> <td width="279"> <div> ?5分贝(A) </div> </td> </tr> <tr> <td width="279"> <div> 甉| </div> </td> <td width="279"> <div> 220V  50Hz 10A </div> </td> </tr> <tr> <td width="279"> <div> 最佳环境温? </div> </td> <td width="279"> <div> 20u5?nbsp;         相对湿度?85H? </div> </td> </tr> <tr> <td width="279"> <div> 外Ş寸 </div> </td> <td width="279"> <div> 410mm×490mm×310mm </div> </td> </tr> <tr> <td width="279"> <div> 重量 </div> </td> <td width="279"> <div> 25 kg </div> </td> </tr> </tbody> </table> <div>   </div> <div> <b>三、卢湘A</b><b>PRP</b><b>容d机的用途:</b><b></b> </div> <div>   </div> <div> PRP(Platelet-rich Plasma)指富含血板血。国内外一些学者发现PRP中血板度可达全血?6倍,且含有高度的生长因子,所以PRP又俗U富含生长因子的血。它h明显的促q创面愈合、成骨及软组l修复的作用和加速骨愈合的能力,可广泛应用于容、秃头治疗、关节炎、肩周炎、韧带损伤、Y骨病、术后疼痛控制等? </div> <div>       其在美Ҏ面,PRP分层注射到面部、颈部、唇部、皱U皮肤、黑眼圈、眼袋等区域Q刺Ȁ大量胶原蛋白、弹性纤l、胶质生,从而达到祛皱抗衰的效果Q其富含的强大生长因子,加速新陈代谢,促进l织再生修复Q全面改善肤Ԍ从而达到改善眼袋、黑眼圈、暗淡肤色等问题? </div> <div> PRPȝҎ是利用我们专用PRPd机TDZ5B-WS(PRP)配上韩国引进的PRP套装Q最大限度提取PRP注入所需部位。取于自己,用于自己Q非手术Q无污染让整个治疗过E变得简单、有效,是当今最热门的国际绿色非手术疗法? </div> <div>   </div> <div> PRP套装特点 </div> <div> 1?00%韩国原装q口Q无菌包装,避免交叉感染 </div> <div> 2、先q无针提取PRP技? </div> <div> 3、提取工艺简便,省时Q所有医务h员均可培训后上岗操作 </div> <div> 4、肉眼可观察到Q于中间层的PRP </div> <div>   </div> <div> PRPd机套? </div> <div>   </div> <div> <div> </div> <div align="center"> <img width="400" height="258" alt="" src="http://www.lxylxj.com/images/UploadFile/2013725154145408.jpg" /> </div> <div align="center"> 原装q口YES PRP套盒<b></b> </div> <div align="center"> <p align="center"> <img width="400" height="349" style="width:268px;height:228px;" alt="" src="http://www.lxylxj.com/images/image/20150805085444784478.jpg" /> <img width="256" height="230" alt="" src="http://www.lxylxj.com/images/image/20160308170040714071.jpg" /> </p> <br /> <p align="center"> PRP原装q口套盒实拍囄                                         国BD套盒 </p> </div> <div> <b></b>  </div> <div> <b>一、卢湘APRP容d外观与包装l图Q?/b> </div> <div> </div> <div align="center"> <img width="300" height="216" alt="" src="http://www.lxylxj.com/images/UploadFile/2013725154230435.jpg" /> </div> <div align="center"> YES PRP 试管外观 </div> <div>   </div> <div> <b>二、PRP试管d操作程</b> </div> <div> 1、用注射器抽取抗凝剂3cc? </div> <div> <img width="500" height="417" alt="" src="http://www.lxylxj.com/images/UploadFile/2013725154310425.jpg" /> </div> <div> </div> <div> 2、用装有3cc抗凝剂的注射器抽取血?7ccQ共U?0cc? </div> <div> </div> <div> 采血后摇晃注器Q其؜合均匀Q如果采血q程中发生问题,血液没有采?0ccQ那么首先将采集到的血液注入PRP试管中,加入生理盐水?0ccQ? </div> <div> <img width="435" height="410" alt="" src="http://www.lxylxj.com/images/UploadFile/2013725154724579.jpg" /> </div> <div> 3、利用塑料螺母将注射器里的血液移到PRP试管中进行离心操作? </div> <div> <img width="500" height="487" alt="" src="http://www.lxylxj.com/images/UploadFile/201372515490184.jpg" /> </div> <div> </div> <div> 4、分L器QPRP试管前段用堵头堵住? </div> <div> </div> <div> 具体操作ҎQ翻转注器和PRP试管Q用一只手固定塑料螺母另一只手抓住PRP试管Q将位于上部的PRP试管逆时针旋转分PRP试管与注器Q翻转PRP试管前端朝上q用塑料堵头堵住? </div> <div> <img width="500" height="374" alt="" src="http://www.lxylxj.com/images/UploadFile/2013725154917370.jpg" /> </div> <div>   </div> <div> <div> <b>三、离心之后PRP试管内部构成</b> </div> <div> <b><img width="291" height="360" alt="" src="http://www.lxylxj.com/images/UploadFile/2013725154932916.jpg" /></b> </div> </div> <div> </div> <div> 1Q离心之后PRP试管内部构成Q从下往上依ơ是血球、PRP、PPP? </div> <div> 2Q将d后的PRP试管打开Q前端用塑料螺母q接10cc注射器? </div> <div> 3Q打开PRP试管后端堵头Q利用螺旋推连接试下端,然后旋{推管向上? </div> <div> 4Q先提取出PPPQ分L入PPP的注器Q然后连接新的注器? </div> <div> 5Q利用新的注器提取出PRP? </div> <img width="416" height="268" alt="" src="http://www.lxylxj.com/images/UploadFile/2013718122314704.jpg" /><img width="254" height="217" alt="" src="http://www.lxylxj.com/images/UploadFile/2013718122029856.jpg" /><img width="312" height="109" alt="" src="http://www.lxylxj.com/images/UploadFile/2013718122141886.jpg" /> <div align="center">   </div> <div align="center">       </div> <div align="center"> 卢湘仪PRP容d机内?nbsp;                                 卢湘仪PRP容d机操作面? </div> <div>   </div> </div> <div style="font-size:16px; font-weight:bold;">配g中心</div> <table> <tr> <td> 转子正在上传Q详情请咨询客服021-68113421 </td> </tr> </table> </div> <div class="IntroTitle">更多产品</div> <div class="MorePro"> <div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/5190625224.html' target='_blank' title='TD6 大容量离心机'><img src='/images/up_images/2019325113851.png' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>TD6 大容量离心机</div></a></div></div><div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/4301975018.html' target='_blank' title='TG19 大容量高速离心机'><img src='/images/up_images/2019325114341.png' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>TG19 大容量高速离心机</div></a></div></div><div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/9436821349.html' target='_blank' title='CSC-11(S) 岩芯高速冷ȝ心机'><img src='/images/up_images/CSC-11(S).jpg' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>CSC-11(S) 岩芯</div></a></div></div><div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/4732591223.html' target='_blank' title='CSC-12(S) 岩心高速冷ȝ心机'><img src='/images/up_images/CSC-12.jpg' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>CSC-12(S) 岩心</div></a></div></div><div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/3208491133.html' target='_blank' title='F37-12X2 血型卡恒温孵育?><img src='/images/up_images/F37-12X2.jpg' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>F37-12X2 血型卡恒温</div></a></div></div><div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/2509362734.html' target='_blank' title='TD4Y台式低速自动^衡离心机'><img src='/images/up_images/TD4Y.jpg' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>TD4Y台式低速自动^衡离?/div></a></div></div><div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/6907511711.html' target='_blank' title='TD5T自动脱帽d?><img src='/images/up_images/TD5T.jpg' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>TD5T自动脱帽d?/div></a></div></div><div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/2348975615.html' target='_blank' title='TD4A 低速离心机 '><img src='/images/up_images/TD4A.jpg' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>TD4A 低速离心机 </div></a></div></div> </div> </div> <!--content end--> </div> <!--main end--> </div> <!--right end--> </div> <!--inner end--> <div class='clearfix'></div> </div> <!--body end--> <div class="HeightTab clearfix"></div> <!--footer start--> <div id="footer"> <div class="inner"> <div class='BottomNav'><a href="/">|站首页</a> | <a href="/About">关于我们</a> | <a href="/Contact">联系方式</a> | <a href="/Sitemap">|站地图</a></div> <p>湖南赛特湘AdZA器主营:<strong><a href="http://www.eardi.tw/Product/yylxj/">ȝd?/a></strong>|<strong><a href="http://www.eardi.tw/Product/ldlxj/">冷冻d?/a></strong>|<strong><a href="http://www.eardi.tw/Product/ldlxj/tsldlxj/">台式冷冻d?/a></strong>|<strong><a href="http://www.eardi.tw/Product/gslxj/tsgslxj/">台式高速离心机</a></strong>|<strong><a href="http://www.eardi.tw/Product/gslxj/tsgslxj/">高速台式离心机</a></strong>|<strong><a href="http://www.eardi.tw/Product/dslxj/tsdslxj/">台式低速离心机</a></strong>|<strong><a href="http://www.eardi.tw/Product/yylxj/cslxj/">速离心机</a></strong></p> <p>Copyright 2009-2016 湖南赛特湘AdZA器有限公司离心机h公道,Ƣ迎咨询!版权所?All rights reserved</p> <p><a href="http://www.beian.miit.gov.cn/" target="_blank">湘ICP?3007175?1 </a><a href="http://www.eardi.tw/" target="_blank">赛特湘A</a> <a href="/rss" target="_blank"><img src="/images/rss_icon.gif"></a> <a href="/rss/feed.xml" target="_blank"><img src="/images/xml_icon.gif"></a></p> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?bc83a48ceffe71337c260ab12c8f7d46"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script src="https://s19.#/z_stat.php?id=1262393404&web_id=1262393404" language="JavaScript"></script> </div> </div> <!--footer end --> <!--侧栏框start--> <div class="sidebar1"> <table class="ke-zeroborder" bordercolor="#000000" style="width:120px;height:167px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"> <tbody> <tr><td style="height:35px;"> </td> </tr> <tr><td style="height:20px; text-align:center;" valign="middle"> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=810899860&site=http://www.eardi.tw&menu=yes" target=blank><img border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=06:810899860:06 alt="客服杨经?></a> </td> </tr> <tr><td style="height:20px; text-align:center;" valign="middle"> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1823008892&site=http://www.eardi.tw&menu=yes" target=blank><img border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=06:1823008892:06 alt="客服徐经?></a> </td> </tr> <tr><td style="height:50px; text-align:center; font-size:16px;"> <a href="http://p.qiao.baidu.com/cps/chat?siteId=7027374&userId=396676">|页在线咨询</a> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <!--侧栏框end--> </div> <script type="text/javascript"> window.onerror=function(){return true;} </script> <a href="http://www.eardi.tw/"><span class="STYLE1">Ϸ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.052060.live">ƽ̨ע20000</a> <a href="http://96744264.com">ʱʱ˹ƻ</a> <a href="http://www.403265.live">̬IJʼʱ</a> <a href="http://www.3034157.live">8</a> <a href="http://www.067703.live">ʺ</a> <a href="http://www.9120795.live">3</a> <a href="http://www.ojsym.com/">七乐彩</a> <a href="http://www.2502323.live">35ѡ7</a> <a href="http://www.6768691.live">ʮһѡ©ȫ˫</a> <a href="http://www.4971945.live">βƽ</a> <a href="http://www.flwsy.com/">新疆时时彩</a> <a href="http://www.225974.live">Фء</a> <a href="http://www.8329011.live">㶫11ѡ5</a> <a href="http://www.4597703.live">ʱʱ¼</a> <a href="http://www.036826.live">37.75</a> <a href="http://www.201121.live">3</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <!-- Powered By HituxCMS ASP V1.O -->