?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" > TD5Z 容专用自体脂肪ULd?湖南赛特湘AdZA器有限公?/title> <meta name="keywords" content="热门棋牌大厅,免费下载电脑热门棋牌游戏,热门棋牌游戏平台排行榜" /> <meta name="description" content="ȿĻ޹˾Ӫ广州热门棋牌,免费下载电脑热门棋牌游戏,热门棋牌游戏排行榜,热门棋牌游戏银子,2014最热门棋牌游戏,热门棋牌大厅,免费下载电脑热门棋牌游戏,广州热门棋牌,热门棋牌类游戏,热门棋牌" /> <link href="/css/HituxUnicode/inner.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/HituxUnicode/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/HituxUnicode/clearbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/js/functions.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/clearbox.js" ></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="wrapper"> <!--head start--> <div id="head"> <!--top start --> <div class="top"> <div class="clearfix"></div> <div class="TopLogo"> <div class="logo"><a href="/"><img src="/images/up_images/logo.png" alt="湖南赛特湘AdZA器有限公?></a></div> <div class="tel"> <div class="SearchBar"> <form method="get" action="/Search/index.asp"> <input type="text" name="q" id="search-text" size="15" onBlur="if(this.value=='') this.value='输入搜烦信息';" onfocus="if(this.value=='输入搜烦信息') this.value='';" value="输入搜烦信息" /><input type="submit" id="search-submit" value=" " /> </form> </div> </div> </div> </div> <!--top end--> <!--nav start--> <div id="NavLink"> <div class="NavBG"> <!--Head Menu Start--> <ul id='sddm'><li class='CurrentLi'><a href='/'>|站首页</a></li> <li><a href='/About' onmouseover=mopen('m2') onmouseout='mclosetime()'>关于公司</a> <div id='m2' onmouseover='mcancelclosetime()' onmouseout='mclosetime()'><a href='/About'>公司介绍</a> <a href='/About/Group'>l织机构</a> <a href='/About/Culture'>企业文化</a> <a href='/About/Enviro'>公司环境</a> <a href='/About/Business'>业务介绍</a> </div></li> <li><a href='/news/' onmouseover=mopen('m3') onmouseout='mclosetime()'>新闻动?/a> <div id='m3' onmouseover='mcancelclosetime()' onmouseout='mclosetime()'><a href='/news/CompanyNews'>公司新闻</a> <a href='/news/IndustryNews'>行业新闻</a> </div></li> <li><a href='/Product/' onmouseover=mopen('m4') onmouseout='mclosetime()'>公司产品</a> <div id='m4' onmouseover='mcancelclosetime()' onmouseout='mclosetime()'><a href='/'>d?/a> <a href='/Product/drllxj/'>大容量离心机</a> <a href='Product/ldlxj'>冷冻d?/a> <a href='/Product/zdtmlxj'>自动脱帽d?/a> <a href='/Product/yylxj'>ȝd?/a> <a href='/Product/dizitianping'>电子天^</a> </div></li> <li><a href='/Support/' onmouseover=mopen('m5') onmouseout='mclosetime()'>技术支?/a> <div id='m5' onmouseover='mcancelclosetime()' onmouseout='mclosetime()'><a href='/Support/Services'>售后服务</a> <a href='/Support/Download'>下蝲中心</a> <a href='/Support/FAQ'>常见问题</a> </div></li> <li><a href='/Recruit/' onmouseover=mopen('m6') onmouseout='mclosetime()'>人才招聘</a> <div id='m6' onmouseover='mcancelclosetime()' onmouseout='mclosetime()'><a href='/recruit/peiyang'>人才培养</a> <a href='/recruit/fuli'>利待遇</a> <a href='/recruit/jobs'>招聘职位</a> </div></li> <li><a href='/contact/'>联系我们</a></li> <li><a href='/Feedback/'>访客留言</a></li> </ul> <!--Head Menu End--> </div> <div class="clearfix"></div> </div> <!--nav end--> </div> <!--head end--> <!--body start--> <div id="body"> <!--focus start--> <div id="InnerBanner"> </div> <!--foncus end--> <div class="HeightTab clearfix"></div> <!--inner start --> <div class="inner"> <!--left start--> <div class="left"> <div class="Sbox"> <div class="topic"><div class='TopicTitle'>公司产品   Product</div></div> <div class="ClassNav"> <div class="NavTree"> <ul id='suckertree1'><li><A href='/Product/gslxj'>高速离心机</A> <ul><li><a href='/Product/gslxj/tsgslxj/' target='_blank' >台式高速离心机</a></li> </ul></li> <li><A href='/Product/dslxj'>低速离心机</A> <ul><li><a href='/Product/dslxj/tsdslxj/' target='_blank' >台式低速离心机</a></li> </ul></li> <li><A href='/Product/gsldlxj'>高速冷ȝ心机</A> <ul><li><a href='/Product/gsldlxj/tsgldlxj/' target='_blank' >台式高速冷ȝ心机</a></li> </ul></li> <li><A href='/Product/ldlxj'>低速冷ȝ心机</A> <ul><li><a href='/Product/ldlxj/tsldlxj/' target='_blank' >台式冷冻d?/a></li> <li><a href='/Product/ldlxj/drlldlxj/' target='_blank' >大容量冷ȝ心机</a></li> </ul></li> <li><A href='/Product/yylxj'>ȝd?/A> <ul><li><a href='/Product/yylxj/xklxj/' target='_blank' >血库离心机</a></li> <li><a href='/Product/yylxj/xylxj/' target='_blank' >血液离心机</a></li> <li><a href='/Product/yylxj/wllxj/' target='_blank' >微量d?/a></li> <li><a href='/Product/yylxj/xbtplxj/' target='_blank' >l胞涂片d?/a></li> <li><a href='/Product/yylxj/minilxj/' target='_blank' >q你d?/a></li> <li><a href='/Product/yylxj/nczlxj/' target='_blank' >沉渣离心机</a></li> </ul></li> <li><A href='/Product/drllxj'>大容量离心机</A> <ul><li><a href='/Product/drllxj/dsdrllxj/' target='_blank' >低速大定wd?/a></li> <li><a href='/Product/drllxj/gsdrllxj/' target='_blank' >高速大定wd?/a></li> </ul></li> <li><A href='/Product/dsdgjlxj'>低速多架d?/A> </li> <li><A href='/Product/gllxj'>qod?/A> </li> <li><A href='/Product/mrlxj'>容d?/A> <ul><li><a href='/Product/mrlxj/PRPmrlxj/' target='_blank' >PRP容d?/a></li> </ul></li> <li><A href='/Product/zdtmlxj'>自动脱帽d?/A> </li> <li><A href='/Product/rzlxj'>乌d?/A> </li> <li><A href='/Product/yxlxj'>岩芯d?/A> </li> <li><A href='/Product/yysfcdlxj'>原a水分定d?/A> </li> <li><A href='/Product/dizitianping'>电子天^</A> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="HeightTab clearfix"></div> <div class="Sbox"> <div class="topic"><div class='TopicTitle'>联系我们    Contact</div></div> <div class="txt ColorLink"> <p><strong>湖南赛特湘AdZA器有限公?/strong></p> <p>地址Q长沙市岳麓区望城坡l济开发区</p> <p>手机Q?3764711401</p> <p>电话Q?731-88168885</p> <p>热线Q?731-88168742</p> <p>传真Q?731-88168887</p> <p>邮箱Q?shlxylxjgs@163.com</p> <p align='center'><a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1823008892&site=qq&menu=yes"><img src="/images/pa6.gif" alt='在线QQ交谈'/></a></p> </div> </div> <div class="HeightTab clearfix"></div> </div> <!--left end--> <!--right start--> <div class="right"> <div class="Position"><span>位置Q?a href="/">首页</a> > <a href='/Product/'>公司产品</a> > <a href='/Product/mrlxj/'>容d?/a></span> > TD5Z 容专用自体脂肪ULd?</div> <div class="HeightTab clearfix"></div> <!--main start--> <div class="main"> <!--content start--> <div class="content"> <div class="ProInfo"> <div class="image"><a href="/images/up_images/2017814195012.jpg" rel="clearbox" title="TD5Z 容专用自体脂肪ULd?><img src="/images/up_images/2017814195012.jpg" height="270" width="270"></a></div> <div class="column"> <div class="title"><h3>TD5Z 容专用自体脂肪ULd?/h3></div> <div class="infos">旉Q?017/8/14 19:50:36       讉Kơ数Q?script language="javascript" src="/inc/article_view.asp?id=1253"></script></div> <ul> <li><span>? ?/span>   赛特湘A</li> <li><span>? ?/span>   TD5Z</li> <li><span>dZ要参?/span> <p>...</p></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> </div> <div class="maincontent clearfix"> <div class="IntroTitle">详细内容</div> <p class="MsoNormal" style="text-indent:29.25pt;"> <b><span style="font-size:14px;">TD5Z</span></b><b><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">容专用自体脂肪ULd机是我公司引q国外先q技术设计的一ƾ机型,主要应用于整形美宏V皮肤病d{领域。?/span></b><b><span style="font-size:14px;">10ml</span></b><b><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></b><b><span style="font-size:14px;">20ml</span></b><b><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></b><b><span style="font-size:14px;">50ml</span></b><b><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">的常规注器Q快速分L取脂肪,不会发热Q不损伤脂肪l胞Q极大地保障了脂肪移植的成功率,减少了移植手术的复杂q程Q保证了脂肪ULq程中的有效脂肪及脂肪成zȝ?/span></b><b><span style="font-size:12pt;"></span></b> </p> <p class="MsoNormal"> <b><span style="font-family:宋体;font-size:16px;">主要技术性能</span></b><span><br /> </span><span style="font-size:14px;">1</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">、微机控Ӟ直流无刷甉|驱动Q运行稳定、噪音低、{速精度高?/span><span style="font-size:12pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:14px;">2</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">、触摔R板,可编E操作,Lq行参数可根据需求设|且自动存储?/span><span style="font-size:12pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:14px;">3</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">、数字屏</span><span style="font-size:14px;">(</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">液晶?/span><span style="font-size:14px;">)</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">昄Qh性化界面Q操作简单便捗?/span><span style="font-size:12pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:14px;">4</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">、实?/span><span style="font-size:14px;">rpm/RCF</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">之间L换算与设定,方便快捷?/span><span style="font-size:12pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:14px;">5</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">、配备电子门锁,设有门盖自锁、超速等多种保护功能Q故障自动报警功能,安全可靠?/span><span style="font-size:12pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:14px;">6</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">、采用食用񔼋橡胶整体式密封圈,W合GMP认证?/span><span style="font-size:12pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal"> <b><span style="font-family:宋体;font-size:16px;">主要技术参?/span></b><b><span style="font-size:12pt;"></span></b>  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="180"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">型号</span> </p> </td> <td width="442"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">TD5Z</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="180"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">最高{?/span> </p> </td> <td width="442"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">5000r/min</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="180"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">最大相对离心力</span> </p> </td> <td width="442"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">4390xg</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="180" rowspan="3"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">转子定w</span> </p> </td> <td width="442"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">50ml(注射?x4</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="442"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">20ml(注射?x4</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="442"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">10ml(注射?x4</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="180"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">转速精?/span> </p> </td> <td width="442"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">u 30r/min</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="180"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">旉讄范围</span> </p> </td> <td width="442"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">1min~99min</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="180"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">整机噪音</span> </p> </td> <td width="442"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;"><65dB(A)</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="180"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">甉|</span> </p> </td> <td width="442"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">AC220V  50Hz  10A</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="180"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">外Ş寸(LxWxH)</span> </p> </td> <td width="442"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">460mmx540mmx340mm</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="180"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">外包装尺?LxWxH)</span> </p> </td> <td width="442"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">550mmx630mmx430mm</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="180"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">净?/span> </p> </td> <td width="442"> <p align="left"> <span style="font-size:14px;">28kg</span> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal"> <p>   </p> <div style="font-size:16px; font-weight:bold;">配g中心</div> <table> <tr> <td> <div class=protor><div class=protorimg><a href=http://www.lxylxj.com/picture/504Z.jpg rel=clearbox title=No.1 定w50ml×4><img src=http://www.lxylxj.com/picture/504Z.jpg width=138 height=138></a></div><div class=protortxt>NO.1<br>定wQ?0ml×4<br>转速: 5000r/min<br>d力: 4390×g<br><a href=http://www.lxylxj.com/picture/504Zsp.jpg rel=clearbox title=型号TD5Z定w50ml×4的{子可以配|以上适配?查看适配转子</a></div></div> </td> </tr> </table> </div> <div class="IntroTitle">更多产品</div> <div class="MorePro"> <div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/5190625224.html' target='_blank' title='TD6 大容量离心机'><img src='/images/up_images/2019325113851.png' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>TD6 大容量离心机</div></a></div></div><div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/4301975018.html' target='_blank' title='TG19 大容量高速离心机'><img src='/images/up_images/2019325114341.png' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>TG19 大容量高速离心机</div></a></div></div><div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/9436821349.html' target='_blank' title='CSC-11(S) 岩芯高速冷ȝ心机'><img src='/images/up_images/CSC-11(S).jpg' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>CSC-11(S) 岩芯</div></a></div></div><div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/4732591223.html' target='_blank' title='CSC-12(S) 岩心高速冷ȝ心机'><img src='/images/up_images/CSC-12.jpg' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>CSC-12(S) 岩心</div></a></div></div><div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/3208491133.html' target='_blank' title='F37-12X2 血型卡恒温孵育?><img src='/images/up_images/F37-12X2.jpg' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>F37-12X2 血型卡恒温</div></a></div></div><div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/2509362734.html' target='_blank' title='TD4Y台式低速自动^衡离心机'><img src='/images/up_images/TD4Y.jpg' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>TD4Y台式低速自动^衡离?/div></a></div></div><div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/6907511711.html' target='_blank' title='TD5T自动脱帽d?><img src='/images/up_images/TD5T.jpg' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>TD5T自动脱帽d?/div></a></div></div><div class='albumblock'><div class='inner'><a href='/Product/2348975615.html' target='_blank' title='TD4A 低速离心机 '><img src='/images/up_images/TD4A.jpg' width='139' height='139'/><div class='albumtitle'>TD4A 低速离心机 </div></a></div></div> </div> </div> <!--content end--> </div> <!--main end--> </div> <!--right end--> </div> <!--inner end--> <div class='clearfix'></div> </div> <!--body end--> <div class="HeightTab clearfix"></div> <!--footer start--> <div id="footer"> <div class="inner"> <div class='BottomNav'><a href="/">|站首页</a> | <a href="/About">关于我们</a> | <a href="/Contact">联系方式</a> | <a href="/Sitemap">|站地图</a></div> <p>湖南赛特湘AdZA器主营:<strong><a href="http://www.eardi.tw/Product/yylxj/">ȝd?/a></strong>|<strong><a href="http://www.eardi.tw/Product/ldlxj/">冷冻d?/a></strong>|<strong><a href="http://www.eardi.tw/Product/ldlxj/tsldlxj/">台式冷冻d?/a></strong>|<strong><a href="http://www.eardi.tw/Product/gslxj/tsgslxj/">台式高速离心机</a></strong>|<strong><a href="http://www.eardi.tw/Product/gslxj/tsgslxj/">高速台式离心机</a></strong>|<strong><a href="http://www.eardi.tw/Product/dslxj/tsdslxj/">台式低速离心机</a></strong>|<strong><a href="http://www.eardi.tw/Product/yylxj/cslxj/">速离心机</a></strong></p> <p>Copyright 2009-2016 湖南赛特湘AdZA器有限公司离心机h公道,Ƣ迎咨询!版权所?All rights reserved</p> <p><a href="http://www.beian.miit.gov.cn/" target="_blank">湘ICP?3007175?1 </a><a href="http://www.eardi.tw/" target="_blank">赛特湘A</a> <a href="/rss" target="_blank"><img src="/images/rss_icon.gif"></a> <a href="/rss/feed.xml" target="_blank"><img src="/images/xml_icon.gif"></a></p> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?bc83a48ceffe71337c260ab12c8f7d46"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script src="https://s19.#/z_stat.php?id=1262393404&web_id=1262393404" language="JavaScript"></script> </div> </div> <!--footer end --> <!--侧栏框start--> <div class="sidebar1"> <table class="ke-zeroborder" bordercolor="#000000" style="width:120px;height:167px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"> <tbody> <tr><td style="height:35px;"> </td> </tr> <tr><td style="height:20px; text-align:center;" valign="middle"> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=810899860&site=http://www.eardi.tw&menu=yes" target=blank><img border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=06:810899860:06 alt="客服杨经?></a> </td> </tr> <tr><td style="height:20px; text-align:center;" valign="middle"> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1823008892&site=http://www.eardi.tw&menu=yes" target=blank><img border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=06:1823008892:06 alt="客服徐经?></a> </td> </tr> <tr><td style="height:50px; text-align:center; font-size:16px;"> <a href="http://p.qiao.baidu.com/cps/chat?siteId=7027374&userId=396676">|页在线咨询</a> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <!--侧栏框end--> </div> <script type="text/javascript"> window.onerror=function(){return true;} </script> <a href="http://www.eardi.tw/"><span class="STYLE1">Ϸ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.kgrxl.com.cn/">2014世界杯即时指数</a> <a href="http://www.0549585.live">ֻ</a> <a href="http://www.auutu.com/">4场进球</a> <a href="http://www.116865.live"></a> <a href="http://www.2383573.live">20ѡ5㽭</a> <a href="http://www.3343413.live">11ѡ5</a> <a href="http://www.8735162.live">˫ͼ</a> <a href="http://www.637341.live">ʱʱʰֲ</a> <a href="http://www.856083.live">nbaȷ90s</a> <a href="http://www.4977967.live">۷ƱϷ</a> <a href="http://www.3705813.live">ֽ̬</a> <a href="http://www.476469.live">Ʊվ</a> <a href="http://www.964431.live">½ʱʱ</a> <a href="http://www.7437561.live">ʮһѡֻ</a> <a href="http://www.123313.live">ܼͼwww</a> <a href="http://www.mkpwe.com.cn/">篮球球探比分即时比分直播</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <!-- Powered By HituxCMS ASP V1.O -->